THÉP TẤM A36

Loại
Xuất xứ
Thương hiệu
 

Số lượng: 1 cái

Thép tấm a36, aH36, Dh36

 Tấm a36 tiêu chuẩn ASTM, GR.

Thép tấm a36 có hàm lượng carbon thấp nhất trong tất cả các loại  thép .

Chính vì thế thép tấm a36 được sử dụng rất nhiều trong nghành công nghiệp như đóng tàu , kệ đỡ máy ,nhà kho,nhà thép tiền chế.. , đặc biệt có khả năng chóng ăn mòn thép nếu được mạ kẽm .

Kích thước ,độ dày của  thép tấm a36 cũng rất đa dạng, chiều rộng từ (1m-1,5m), chiều dài (2,4m-6m-12m) , độ dày (8mm-200mm) tùy theo mục đích sử dụng  

 

.        
         
Bảng quy cách thép tấm A 36 Tiêu chuẩn : ASTM,GR  
Thép Tấm a36 Dày(mm) Chiều rộng(m) Chiều dài (m)  
Thép Tấm a36 6 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 7 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 8 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 9 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 10 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 12 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 15 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 20 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 30 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 40 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 50 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 60 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 65 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 70 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm
Thép Tấm a36 75 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm a36
Thép Tấm a36 85 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm a36
Thép Tấm a36 80 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm a36
Thép Tấm a36 90 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm a36
Thép Tấm a36 95 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm a36
Thép Tấm a36 100 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm a36
Thép Tấm a36 120 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm a36
Thép Tấm a36 150 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm a36
Thép Tấm a36 180 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm a36
Thép Tấm a36 200 1.2m-1.5m 4m-6m-12m thép tấm a36