THÉP TẤM MÁC THÉP S45C

Loại
Xuất xứ
Thương hiệu
 

Số lượng: 1 cái

Thép tấm mác thép S45C, S50C, S55C
Quy cách:
Thép tấm có độ dày : Từ 3mm – 300mm (3mm, 4 mm,5 mm,6 mm,7 mm,8 mm,9 mm,10 mm,11 mm,12 mm,15 mm,16 mm, 18mm,20mm, 25 mm, 30 mm, 40mm ,50mm..…..,100 mm,300 mm)
Chiều rộng: 1500 – 2000 - 2500mm
Thép tấm có chiều dài: 6000-12000mm 
Công dụng:
Công dụng:  Thép tấm mác thép S45C, S50C, S55C Thường được dùng trong các ngành chế tạo máy , khuôn mẫu, ngành cơ khí, nồi hơi, xây dựng...