Bảng giá Thép tấm, lá CT3C-SS400-08KP-Q235B

Loại
Xuất xứ
Thương hiệu
 

Số lượng: 1 cái
Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài
(m)
Trọng lượng
(Kg)
Giá chưa VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá chưa VAT Giá có VAT
(Đ/Kg)
Tổng giá có VAT Đặt hàng
 Thép tấm, lá CT3C-SS400-08KP-Q235B (Thời gian hiệu lực từ ngày 01/05/2016)
1 Thép lá cán nguội 0.5 x 1000x 2000mm   7,9 15.455 122.091 17.000 134.300
Đặt mua sản phẩm này
2 Thép lá cán nguội 1.0 x 1250 x 2500mm   24,53 15.455 379.100 17.000 417.010
Đặt mua sản phẩm này
3 Thép lá cán nguội 1,2 x 1000 x 2000mm   20,5 15.455 316.818 17.000 348.500
Đặt mua sản phẩm này
4 Thép lá cán nguội 1,5 x 1250 x 2500mm   36,79 15.455 568.573 17.000 625.430
Đặt mua sản phẩm này
5 Thép lá cán nguội 0,6x1250 x 2500mm   14,7 15.455 227.182 17.000 249.900  
Đặt mua sản phẩm này
6 Thép lá SS400 2,0 x 1000 x2000mm   31,4 14.455 453.873 15.900 499.260
Đặt mua sản phẩm này
7 Thép lá SS400 2,5 x 1250 x 2500mm   61,3 14.455 886.064 15.900 974.670
Đặt mua sản phẩm này
8 Thép tấm SS400 3.0 x 1500x 6000mm   212 13.545 2.871.636 14.900 3.158.800
Đặt mua sản phẩm này
9 Thép tấm SS400 4,0 x 1500 x 6000mm   282,6 13.545 3.827.945 14.900 4.210.740
Đặt mua sản phẩm này
10 Thép tấm SS400 5,0 x 1500 x 6000mm   353,25 13.545 4.784.932 14.900 5.263.425
Đặt mua sản phẩm này
11 Thép tấm SS400 6,0 x 1500 x 6000mm   423,9 13.545 5.741.918 14.900 6.316.110
Đặt mua sản phẩm này
12 Thép tấm SS400 8,0 x 1500 x 6000mm   565 13.727 7.755.909 15.100 8.531.500  
Đặt mua sản phẩm này
13 Thép tấm SS400 10 x 1500 x 6000mm   706,5 13.545 9.569.864 14.900 10.526.850
Đặt mua sản phẩm này
14 Thép tấm SS400 12 x 2000 x 6000mm   847,8 13.636 11.560.909 15.000 12.717.000
Đặt mua sản phẩm này
15 Thép tấm SS400 14 x 2000 x 6000mm   1.318,8 13.636 17.983.636 15.000 19.782.000  
Đặt mua sản phẩm này
16 Thép tấm SS400 16 x 2000 x 6000mm   1.507,2 13.636 20.552.727 15.000 22.608.000
Đặt mua sản phẩm này
17 Thép tấm SS400 18 x 1500 x 6000mm   1.271,7 13.636 17.341.364 15.000 19.075.500
Đặt mua sản phẩm này
18 Thép tấm SS400 20 x 1500 x 6000mm   1.413 13.636 19.268.182 15.000 21.195.000  
Đặt mua sản phẩm này
19 Thép tấm SS400 22 x 1500 x 6000mm   2.072,4 13.636 28.260.000 15.000 31.086.000
Đặt mua sản phẩm này
20 Thép tấm SS400 25x 2000 x 6000mm   2.355 13.636 32.113.636 15.000 35.325.000
Đặt mua sản phẩm này
21 Thép tấm SS400 30 x2000 x6000mm   2.826 13.636 38.536.364 15.000 42.390.000
Đặt mua sản phẩm này
22 Thép tấm SS400 40 x 2000 x 6000mm   3.391,2 13.636 46.243.636 15.000 50.868.000
Đặt mua sản phẩm này
23 Tấm 50 x 2000 x 6000mm   4.239 13.636 57.804.545 15.000 63.585.000
Đặt mua sản phẩm này
24 Tấm 35 x 1800 x 6000mm