THÉP HỘP VUÔNG 80X80X3

Số lượng: 1 cái
THÉP HỘP VUÔNG 80X80X3 nhập khẩu tại Nhật Bản, Trung Quốc...
Mác thép HỘP VUÔNG 80x80X3: stkr400, ss400, Q235, a36
Một số kichs thước tiêu biểu:
 
70 x 70 x 3  6,2 70 70 3
70 x 70 x 3.2  6,6 70 70 3,2
70 x 70 x 3.6  7,4 70 70 3,6
70 x 70 x 4  8,2 70 70 4
70 x 70 x 5  10,0 70 70 5
70 x 70 x 6  11,8 70 70 6
70 x 70 x 6.3  12,3 70 70 6,3
70 x 70 x 8  15,0 70 70 8
80 x 80 x 3  7,2 80 80 3
80 x 80 x 3.2  7,6 80 80 3,2
80 x 80 x 3.6  8,5 80 80 3,6
80 x 80 x 4  9,4 80 80 4
80 x 80 x 5  11,6 80 80 5
80 x 80 x 6  13,6 80 80 6
80 x 80 x 6.3  14,2 80 80 6,3
80 x 80 x 8  1,5 80 80 8

Ngoài ra công ty chúng tôi còn cung cấp thép ống đúc, thép tấm, thép hình và rất nhiều các loại thép hộp các loại khác nhau.