Thép Hình V Tiêu Chuẩn SS400, SS540, JIS, Q, KS, TCVN

Số lượng: 1 cái

Thép Hình V Tiêu chuẩn SS400, SS540, JIS, Q, KS, TCVN

Thép hình V25 – V250

Độ dày  :2.5ly- 25ly

Chiều dài: 6m- 12m

Tiêu chuẩn :  SS400, SS540, JIS, Q, KS, TCVN
 

Tên sản phẩm  Thép hình chữ V
 Bảng vẽ kỹ thuật  
 Mô tả  
 Tiêu chuẩn  SS400, SS540, JIS, Q, KS, TCVN
 Chiều cao cánh  25 - 250mm
 Độ dài cánh  2 - 25mm
 Chiều dài  6000 - 12000mm